Pozvánka na vernisáž – “Škola vítvarnjeho umeňja”

Výstava plagát

Regionálne osvetové stredisko Vás srdečne pozýva na výstavu absolventov projektu

                                 „Škola vítvarmjeho umeňja“

Výstava bude výsledkom aktivít účastníkov projektu, ktorý  je venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a pocte jeho životu i dielu.

Tešíme sa na stretnutie vo vestibule Domu Matice slovenskej v Komárne 15. októbra 2014 o 17,00.