NOC MÚZEÍ / MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

od 19.05.2018,14:00 do 23:00

 

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne

« späť na titulku