Dübörgő Kárpátok – Bemutató

od 13.05.2018,19:00

Dübörgő Kárpátok – Bemutató

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. 945 01 Komárno

« späť na titulku