Envirofilm 2013

 

envirofilm2013_komarno-211x300

 

Informácie: www.envirofilm.sk

Miesto konania: Zichyho palác, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno