Život vtákov v dunajských luhoch / Tajný život hraboša severského panónskeho

 A dunai árterek madárvilága / A északi pocok titokzatos élete

Usporiadatelia výstavy: Nitriansky samosprávny kraj, Podunajské múzeum v Komárne, Bratislavské ochranárske združenie

Výstava potrvá od 25.3.2013 do 15.6.2013

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, (hlavná budova) Palatínová 13, Komárno /Duna Menti Múzeum , Nándor út 13, Komárom
Mapa: (otvoriť)