VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

PODUNAJSKÉ MÚZEUM V KOMÁRNE

vyhlasujú regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže

a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013

Uzávierka odovzdávania prác: 8. február 2013

Zasadnutie odbornej poroty: 12. február 2013

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 22. február 2013 o 18,00 hod.

v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne

NYITRAI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KOMÁROMI REGIONÁLIS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DUNA MENTI MÚZEUM KOMÁROM

meghirdetik az amatőr képzőművészek alkotásainak országos versenyének

és prezentációjának 50. évfolyamának regionális fordulóját, a

KÉPZŐMŰVÉSZETI SPEKTRUM 2013-at

Pályamunkák leadásának határideje: 2013. február 8.

Szakmai zsűri találkozója: 2013. február 12.

Ünnepélyes kiértékelés és kiállítás megnyitó: 2013. február 22. 18,00 órakor

 a Komáromi Duna Menti Múzeum Zichy-palotájában