Otvorenie autorskej výstavy Ing. Jozefa Drugu , AZSF, MZSF

Pozvanka_Druga

 

Miesto konania: Fotogaléria múzea v Zichyho paláci na nám. gen. Klapku 9, Komárno