Miriam Neiger Fleischmann

Miriam Fleischmann pozvánka-meghívó

Miriam pozvánka web

  

Miesto konania: Kultúrny palác, hlavná budova múzea na Palatínovej ul. 123 v Komárne / Kultúr palota, Klapka tér, Komárom