Deň otvorených dverí v Gymnáziu Jaroslava Šuleka v Komárne

v utorok 18.2.2014od 14. do 17. hodiny

V prípade, ak Vám uvedený termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť aj iný termín.

Kontakt: tel. č. 035/7731 316, 0905 583 777, e – mail: slovgym@gljs.sk