Az ábrázolás bátorsága

abrazolas_batorsaga_meghivo

od 10.10.2015,17:00

Miesto konania: Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes galéria, Ferences barátok utcája 31