Komárňanské ART Spektrum / Komáromi ART Spektrum 2020

od 14.02.2020,17:00

Komárňanské ART Spektrum / Komáromi ART Spektrum 2020

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  17. január 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 14. február 2020

o 17:00 hod. Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2020

Viac tu: https://www.ros-komarno.sk/products/komarnanske-art-spektrum-2019-17-01-2019-uzavierka/?fbclid=IwAR3rC0KdDtJd3VRvB0PIrqXWWRc0WNap6fJo04H4Xg5c8S8yaU52CrN7Cmw

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác, nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum Zichy-palota, Klapka György Tér 9. Komárno

« späť na titulku