Pamätná výstava Ignáca Töröka

Pamätná výstava organizovaná mestom Komárno a Pro Castello Comaromiensi n.o.  je venovaná životu bývalého veliteľa komárňanskej pevnosti, jedného z aradských mučeníkov domobraneckého brigádnika IGNÁCA TÖRÖKA.

Miesto výstavy:  Bastióne Madony v Novej pevnosti.

Na miesto výstavy sa dostanete cez Leopoldovú bránu Novej pevnosti (za  Konferenčným centrom Univerzity Selyeho, Komárno, Hradná 2.).

Viac:

http://www.komarno.sk/pozvanka-na-pamatnu-vystavu-i-toroka_3816-n.html