Zápisy prváčikov do základných škôl v Komárne

Zápisy budúcich prváčikov do základných škôl sa skončili

V Komárne je celkom  sedem základných škôl. Z toho máme v Komárne 3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským (na Komenského ul., na Pohraničnej ul., na Rozmarínovej ul.) a 4 základné školy s vyučovacím jazykom maďarským ( z toho jedna cirkevná).  V tomto roku bolo do základných škôl v Komárne zapísaných spolu 326 detí (128 detí ZŠ s vyuč. jazykom slovenským, 198 detí do ZŠ s vyuč. jazykom maďarským). Oproti minulému roku bolo zapísaných do základných škôl spolu o 47 detí menej. Najjväčší prepad zapísaných detí bol zaznamenaný na ZŠ Pohraničná ul. (zapísaných 12 detí, čo je menej o 27 detí, rovnaký počet detí bol zapísaných aj v školskom roku 2009/2010). Druhý najväčší pokles zaznamenali na ZŠ ul. Mieru (2. sídlisko, zapísaných 46 detí, čo je menej o 26 detí) a ide podľa dostupných údajov od roku 2007/2008 o nejmenší počet zapísaných detí do tejto základnej školy po minuloročnom maxime v Komárne od roku 2007/2008.  Najväčší nárast zapísaných budúcich prváčikov oproti minulému roku bol zaznamenaný na ZŠ E.Ötvošová ul. (7 detí, 7. sídlisko). Na ul. Komenského a ul. Mieru bol zaznamenaný nárast o 6 detí.  Údaje sa ešte môžu zmeniť, nakoľko rodičia môžu až  do septembra zapísať svoje deti  na inú základnú  školu.

 Zápisy do ZŠ (PDF)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007/2008 -2012/2013
/2008 /2009 /2010 /2011 /2012 /2013 /2014
ul. 377
EÖtvosa 50 31 61 66 56 53 60
ul. 420
 Mieru 65 53 63 58 63 72 46
ul. 423
Práce 66 49 55 71 66 55 61
Marianum cirkevná 185
23 25 30 23 17 36 31
Ul. Komenského 438
48 59 63 64 74 62 68
Ul. Pohraničná 159
19 25 12 24 28 39 12
Ul. Rozmarínová 351
54 33 48 57 55 56 48
325 275 332 363 359 373 326 2353
Slovenský 121 117 123 145 157 157 128
jazyk
Maďarský jazyk 204 158 209 218 202 216 198