Zápis v Základnej umeleckej škole v Komárne do hudobného, tanečného a výtvarného odboru

Základná umelecká škola v Komárne pozýva na zápis do hudobného, tanečného a výtvarného odboru  denne od 14:00 do 17:00 hod. v dňoch 2.9. až 11.9.2015 v sídle školy na Letnej ulici č. 12