Zápis do školy na ZŠ Pohraničnej

Milí rodičia budúcich prváčikov!!!

Blíži sa čas dôležitého rozhodnutia v živote vašich detí – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA.

My, rodičia zo ZŠ na Pohraničnej ulici chceme týmto  apelovať na článok z decembrového čísla AHOJ KOMÁRNO (Školy sa už nebudú skladať na dlh ZŠ Pohraničnej), ktorý opäť vrhol  zlý tieň na našu školu.  Spomína sa tam momentálny dlh školy  4500 Eur,  o ktorej mnohí nevedia, že  je to  suma predstavujúca  ročné normatívum na 5 žiakov.  Situácia je každý rok lepšia a bola by ešte lepšia, keby nebola neustále pripomínaná zlá finančná situácia. Články podobného znenia zbytočne zneisťujú rodičov budúcich prvákov.  Mesto navrhlo niekoľko alternatív, z ktorých ani jedna nebola realizovaná.  Rodičia sa prikláňajú jednoznačne k tej alternatíve, ktorá je za zachovanie školy a zároveň za zachovanie historickej budovy, v ktorej sídli škola už 120  rokov.  My, ako rodičia sme maximálne spokojní s tým, čo táto škola ponúka, od vzdelávania, cez výchovu, mimoškolskú činnosť, až po spoluprácu s nami. Z tejto školy vyžaruje mimoriadna rodinná atmosféra, ktorá výborne vplýva na nás všetkých.Škola ako jedna z mála poskytuje individuálny prístup k potrebám žiakov  kvalitným odborným personálnym zabezpečením – asistent učiteľa, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg- všetci pôsobia priamo na škole.

Škola získala v poslednom období niekoľko celoslovenských ocenení (2010-2012):

  • 2012- Medzinárodný certifikát Zelenej školy udelený ministrom životného prostredia;
  • Škola realizovala niekoľko úspešných  projektov   s finančnou podporou :  Fond GSK – Pomáhame seniorom žiť kvalitnejší život, 4. miesto v environmentálnej súťaži Ekofond, Projekt „Inovácia robotického systému RoboLab“ získal finančnú podporu od Nadácie Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, projekt „Nástrahy 21. storočia“ bol podporený  Úradom vlády SR pri prevencii kriminality.
  • v robotickej súťaži FIRST LEGO League dosahuje celoslovenské úspechy (2008 – cena poroty, 2010, 2011 – postup do štvrťfinále, 2012- 1. miesto a postup na kvalifikačné kolo krajín V4 + Bulharsko

Budúcnosť školy závisí hlavne od počtu detí. Nenechajte  sa odradiť negatívnymi názormi !

Týmto vás  všetkých chceme povzbudiť a podporiť vaše rozhodnutie pre túto školu.

Spokojní rodičia ZŠ Pohraničnej