Zápasníci z okresu Komárno v Hodoníne bojovali a medaily

emblema150

16. novembra 2013 v Hodíne usporiadal T.J. Sokol Hodonín medzinárodný turnaj v zápasení pre prípravky gréckorímskym štýlom, Hodonínský pohár pre rok 2013. Na tento turnaj organizátori pozvali aj zápasnícke kluby z okresu Komárno a tak na tomto tradičnom medzinárodnom turnaji náš okres reprezentovali Zápasnícky klub Spartacus Komárno pod vedením JUDr. Karola Kúr a Kristiána Csóka, Zápasnícky klub Slávia Komárno pod vedením Zoltána Papp, Zápasnícky klub Nesvady pod vedením Adama Dikan a športový klub zápasenia Kolárovo pod vedením Ing. Michala Gőgh.  Naši najmladší zápasníci sa nestratili v konkurencií 180 ich zápasníkov a svojími výkonmi ďalej šírili dobré meno zápasníckeho športu z okresu Komárno .  Nakoľko turnaj bol usporiadaný jedine pre ročníky prípraviek diváci, rodičia, a príbuzní, ktorí prišli povzbudzovať svoje ratolesti sa nesklamali a mohli vidieť urputné boje a v mnohých prípadoch sa objavili aj slzy po nesúspešnom vystúpení. Celkovo s výkonmi našich detí môžeme byť spokojní s vierou, že na budúcom ročníku dosiahnu ešte lepšie výsledky a domov sa budú vracať s ešte lig otavejšími medailami. V súťaži jednotlivcov zápasníci z okresu Komárno dosiahli nasledovné výsledky:

Prípravka „C“  ročníky 2006, 2007  :

22 kg  KARAHUTA Martin – 4. miesto, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

30 kg  FORGÁČ Samuel  –  2. miesto, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

Prípravka „B“  ročníky 2004, 2005  :

31 kg  LAKATOS Imi – 4. miesto, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

55 kg  BALKO Áron  – 1. miesto, ŠK Kolárovo

Prípravka  „C“  ročníky 2002, 2003 :

35 kg  PREZMECZKY Július – 4. miesto, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

54 kg MOLNÁR Márton – 4. miesto, ŠK Kolárovo

67 kg GERGŐ  Kristóf – 2. miesto, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

JUDr. Karol Kúr –predseda
ZK Spartacus Komárno