Zápasníci z Komárňanskeho Spartacusu vo voľnom štýle bojovali v Prievidzi

            V dňoch 13.-15.09.2013 Zápasnícky klub Baník Prievidza usporiadal 41. ročník Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom a Memoriál V. Ulického a I. Kormaňáka, na ktorý dostali pozvanie aj zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno. Pod vedením trénera Kristiána Csóku a Mgr. Magdalény Kúrovej farby Spartacusu Komárno reprezentovali  RAFAEL Kevin,HULMAN Nikolas, HEGEDÜS Alexander, CZAFÍK Dávid a BÁRI Patrik. Na veľmi kvalitnom  voľnoštyliarskom turnaji sa zúčastnilo celkom 168 zá pasníkov z piatich štátov. Medzi nimi sa nestratili ani mladí zápasníci zo Spartacusu Komárno, veď napriek tomu, že v prevažnej väčšine trénujú gréckorímsky štýl zápasenia v súťaži jednotlivcov dosiahli veľmi pekné výsledky, ktoré sú nasledovné:

Mladší žiaci  a žiačky: roč. 2000-2002

45 kg  HULMAN Nikolas  – 2. miesto, RAFAEL Kevin  – 6. miesto

48 kg  HEGEDÜS Alexander  – 2. miesto

52 kg  CZAFÍK Dávid  – 7. miesto

U-23  ročníky 1990- 1996

84 kg  BÁRI Patrik  – 6. miesto

 

Komáromi Spartacus birkózói Privigyén szabadfogásban harcoltak 

            2013. szeptember 13.-15.-én rendezte meg immár 41-ik alkalommal a Privigyei Bányász Birkózó klub az ifjúsági szabadfogású nemzetközi birkózó versenyt és az Ivan KORMÁŇÁK és Viktor ULICKÝ tisteletére mgrendezett  U-23 birkózó Emlékversenyt. A versenyre meghívást kapot a Komáromi Spartacus Birkózó klub, melyet CSÓKA Kristián és Mgr. KÚR Magdaléna edzők vezetésével RAFAEL Kevin,HULMAN Nikolas, HEGEDÜS Alexander, CZAFÍK Dávid és  BÁRI Patrik, képviselték.A nagyon szinvonal as szabadfogású birkózó versenyen a Komáromi Spartacus ifjú birkózói sem vesztek el, annak ellenére, hogy kizárólag a kötöttfogású birkózó stílust müvelik, és így az egyeni versenyben a következő eredményeket érték el:

 Diák – diák lányok  2000-2002

45 kg  HULMAN Nikolas  – 2. hely, RAFAEL Kevin  – 6. hely

48 kg  HEGEDÜS Alexander  – 2. hely

52 kg  CZAFÍK Dávid  – 7. hely

 U-23  1990- 1996 korosztályok

84 kg  BÁRI Patrik  – 6. hely