Záhrada snov / Az álmok kertje / Laco Struhár

Záhrada snov

Fotovýstava / Fotókiállítás

Výstava potrvá do 31.1.2014 / A kiállítás 2014. január 31-ig tekinthető meg.

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13 , Komárno / Duna Menti Múzeum, Nándor út. 13, Komárom
Kontakt: 035 – 7731 476 (tel./fax)
Mapa: (otvoriť)