Začalo sa s rekonštrukciou železničnej stanice ?!

Keď už nie žiadna reštika, tak aspoň už máme bufet na železničnej stanici.

Bufet na stanici