Z kráľovských dvorov / Királyi uvdvarok

Výstava bábok

Od 22.11.2013 – 1.2.2014

Miesto konania: Zichyho palác, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno / Zichy – palotabeli kiálítóterme, Klapka tér. 9, Komárom

Kontakt: tel.: 035 7730 054
pozvánka-meghívó