Výzva – Podpora mladých talentov formou štipendia

podpora mesto

 

Mesto Komárno podporuje mimoriadne mladé talenty formou štipendia, ktoré poskytuje na obdobie jedného školského roka najviac dvom žiadateľom. Štipendium môže byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti žiadateľa – vyplneného formulára, ktorý nájdeteTU. Termín podania žiadosti je do 30. júna 2013.
Ďalšie informácie Vám poskytnú osobne na Odbore školstva a kultúry Mestského úradu v Komárne, resp. na tel. č.: 035/2851262.

www.komarno.sk