Výstava Retro Počítačov / II. Retro Számítógép Kiállítás

http://www.facebook.com/events/349824715119244/349827578452291/?comment_id=349833795118336&notif_t=event_mall_reply
od 26.04.2013,16:00 do 01.05.2013

Miesto konania: Nám. Generála Klapku, Komárno / Klapka tér, Komárom

Kontakt: Reboot, Thalyho 14, Komárno, Tel.: 0904 588 199