V priemyslovke dostalo ihrisko nový povrch po 50. rokoch

7. novembra bolo v priemyslovke oficiálne odovzdané do užívania nové multifunkčné ihrisko. Na vybudovanie ihriska s umelým trávnatým povrchom prispel NSK v sume 30.000,- €.