V komárňanskom Dome Matice slovenskej začali s rekonštrukciou

Členovia a sympatizanti matičnej organizácie v Komárne začali nedávno s opravou priestorov tamojšieho Domu Matice slovenskej. Mnohépráce robia svojpomocne, časťz nich vykonáva aktivačnécentrum úradu práce. „S úradom máme vynikajúcu spoluprácu. Krok po kroku skrášľujeme priestor, ktorýto užnevyhnutne potrebuje. Do konca roka chceme zrekonštruovaťa rozšíriťsociálne zariadenia, kapacitne súnevyhovujúce,“hovoríJozef Černek, riaditeľDomu MS. Vo vestibule a na chodbách na poschodípribudnúgalérie. Prvávernisážsa konáuž15. októbra a bude patriťvýstave s názvom Škola vítvarnjeho umeňja, ktorúusporiada tamojšie Regionálne osvetovécentrum.

Ako mnohéinštitúcie patriace pod Maticu slovenskú, aj komárňanskýDom MS máfinančnéproblémy. Najhoršia situácia bola pred dvomi rokmi, keďkvôli vysokému účtu za plyn hrozilo zatvorenie veľkej divadelnej sály. Činnosťkrúžkov bola ohrozená. Kultúrny stánok napokon pomohli zachrániťkomárňanskípriaznivci kultúry, ktorísa vyzbierali na časťnedoplatku za plyn.

Pre kultúru v meste je pritom Dom Matice slovenskej nepostrádateľný. Tamojšídivadelnýsúbor Dramaťák Gymnázia Ľ. J. Šuleka mátakmer päťdesiat členov a v repertoári množstvo úspešných predstavení. Do povedomia verejnosti sa dostal najmäštyrmi pôvodnými muzikálmi. Dom MS využívajúaj folklórom inšpirovaníSlovenskírebeli, ktoríčasto vystupujúv zahraničía s 80 členmi v niekoľkých generáciách neodmysliteľne patria ku koloritu mesta.

KomárňanskýDom MS aktuálne žije z prenájmu takmer všetkých priestorov. Podarilo sa zabezpečiťnovéozvučenie divadelnej sály, predstavenia sa konajúprinajmenšom raz týždenne. Veľkáčasťpriestorov sa prenajíma na maďarskéakcie a predstavenia, čo je logickévzhľadom na percentuálne zastúpenie maďarskej národnosti v okrese. „Ak však prirátame aj naše predstavenia Dramaťáku alebo Rebelov, tak pomer predstaveníje zhruba pol na pol,“ konštatoval riaditeľDomu MS Jozef Černek.

Zamestnanci Domu MS pomáhajúpri organizovaníkaždej akcie. „Jej výsledok je totižaj našou reprezentáciou. Niekedy je to pomerne náročné, podujatia často organizujúľudia bez skúseností,“hovoríČernek. Dodáva, že hoci si nikto nedáauto opraviťkrajčírovi a ani elektrinu v dome neinštaluje pekár, kultúrne podujatie pre šesťsto ľudíbežne organizuje bývalýpolicajt či sekretárka. „Nemám ničproti tomu, ale koncert, to nie súlen hudobníci a diváci. Treba braťdo úvahy aj atmosféru svetiel, efektov či zvukovépodmienky. To, že každépredstavenie by malo svoj scenár, réžiu, je pre mnohých organizátorov španielskou dedinou – a to nehovorím o požiarnej ochrane a poplatkoch SOZE či LITE,“kritizuje Černek tamojšie pomery. „Dom Matice slovenskej bol postavenýpred päťdesiatimi rokmi za účelom rozvoja kultúry v meste. Napriek čoraz horším podmienkam pre kultúru sa jeho činnosťzatiaľdaríudržať. Návštevnosťa záujem o krúžky je za poslednéobdobie najlepšia, no podmienky súčoraz ťažšie. Verím však, že smerujeme k lepšiemu,“uzatvára riaditeľkomárňanského Domu MS, Jozef Černek.

Jana Pipíšková, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne