Úspešné I. kolo Slovenskej žiackej ligy – juh, v zápasení gréckorímsky štýl

V súlade s rozhodnutím  Slovenského zápasníckeho zväzu v roku  2013 vznikla Slovenská žiacka  liga, ktorá je rozdelná na tri časti východ, západ a juh a na konci roka 2013 sa usporiada finále družstiev vo voľnom a gréckorímskom štýle, medzi víťazmi jednotlivých oblastí.  Pre oblasť juh, do ktorého bolo zaradených celkom 8 zápasníckych klubov z juhu Slovenska bol poverený JUDr. Karol Kúr zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ktorý je zodpovedný za organizáciu, priebeh a vyhodnotenie jednotlivých kôl .  I. kolo SŽL – Juh bol usporiadaný dňa 16.02.2013 v Nesvadoch, na ktorom sa zúčastnilo celkom 74 zápasníkov zo 7  družstiev. Konečné poradie družstiev sa určuje sčítaním získaných bodov v súťaži jednotlivcov a po sčítaní bodov, ktoré získali jednotlivci konečné poradie po I. kole SŽL-Jun je nasledovné :

Súťaž družstiev

1.         Spartacus Komárno 90       

2.         ZK Modrany 21        67                   

3.         ŠKZ Komárno          50                   

4.         ZK Nesvady              41       

5.         ZŠK Gabčíkovo        39

6.         Gladiátor Šamorín    36       

7.         ŠKZ Kolárovo           31

8.         ZK Marcelová           0   – nezúčastnili sa

 

Prípravka ročníky  2002-2006       

Hmot. 22 kg

1.  MARKO               Šimon             2006    ŠZK Komárno

2.  SZABÓ                 Attila              2007    Modrany

3.  STAKOVIČ          Máté               2006    Nesvady

Hmot. 24 kg

1.  KRIŽAN               Attila              2006    ŠZK Komárno

2. BÓDIŠ                   Martin             2007    Nesvady

3. TORÁČ                  Samuel            2004    Spartacus Komárno

Hmot. 26 kg

1.  KOPČOK             Max                2006    ŠZK Komárno

2.  HLUŠKO              Samuel            2006    ŠZK Komárno

3.  GÁBOR                Balázs             2006    Modrany

Hmot. 28 kg

1.  SLUKA                 Ádám              2003    Modrany

2.  DRENKA             Olivér              2004    ŠZK Komárno

3.  REHÁK                Nikolas           2003    Spartacus Komárno

Hmot. 30 kg

1.  HARSÁNI                        Samuel            2005    ŠZK Komárno

2.  KESZAN              Márió              2006    Nesvady

3. HALÁSZ               Danko             2004    ŠZK Komárno

Hmot. 33 kg

1.  ČUKAN                Juraj                2005    Gladiátor Šamorín

2.  BARTALOS         Marek             2005    Gladiátor Šamorín

3.  ZSEMLYE                       Norbert           2003    Spartacus Komárno

Hmot. 44 kg

1.  KONOPČÍK         Konrád           2004    ŠZK Komárno

2.  MÁTYÁSI                        Rajmond         2005    Spartacus Komárno

Hmot. +60 kg

1.  PUPÁK                 Šimon             2003    Spartacus Komárno

2.  TÓTH                    Gergely           2002    ZK Modrany

3.  VONTSZEMÜ     András                        2002    Spartacus Komárno

Mladší žiaci ročníky 2002-2000                                         

Hmot. 31 kg                         

1.  MEZEJ                  Jozef               2003    Gabčíkovo

2.  KÜRTHY             Mátyás                        2002    Nesvady

3.  TÓTH                    Dávid              2001    ZK Modrany

Hmot. 33 kg                         

1.  NAGY                  Tamás             2002    Spartacus Komárno

2.  BRAND                Alex                2000    ZK Modrany

3.  CSICSÓ                Kevin              2000    ZK Modrany

Hmot. 35 kg                         

1.  KÜRTHY             Márió              2001    Kolárovo

2.  LIDÁK                 Tamás             2001    Kolárovo

3.  CSICSÓ                Adrián            2001    Modrany

Hmot. 37 kg                         

1.  ÁGH                     Attila              2001    Gabčíkovo

2.  KÜRTHY             Kristián           2001    Kolárovo

3.  KÜRTHY             Adrián            2001    Kolárovo

Hmot. 40 kg

1.  KOVÁCS             Nikolas           2002    Modrany

2.  MÉSZÁROS         Peter               2002    Kolárovo

3.  KESZI                   Bálint              2001    Nesvady

Hmot. 44 kg                         

1.  REHÁK                Ladislav          2002    Spartacus Komárno

2.  MOLNÁR                        Martin             2002    Kolárovo

Hmot. 48 kg

1.   HOLOCSI                       Bence              2000    Gladiátor Šamorín

2.   VÁRADY                       Karol               2001    Spartacus Komárno

3.   LENGYEL          Tamás             2001    Spartacus Komárno

Hmot. 62 kg

1. RIGÓ                     Rudolf                        2000    Spartacus Komárno

2. SZEIFERT             Ramón                        2001    Spartacus Komárno

Hmot. +73 kg

1.  PLAVY                 Zoltán             2000    Gladiátor Šamorín

2.  UHLÍK                 Kristián           2001    Modrany

 

Starší žiaci  ročníky 1998-1999      

Hmot. 38 kg

1.  NAGY                  Balázs             2000    Spartacus Komárno

2. SZEILER               Mátyás                        2003    Gladiátor Šamorín

Hmot. 42 kg / 8

1.  KAJTÁR               Alexander       2001    Modrany

2.  NAGY                  Arnold                        1999    Spartacus Komárno

3.  HEGEDÜS           Levente           2001    Gabčíkovo

Hmot. 47 kg

1. TAKÁCS               Máté               1999    Nesvady

2.  KERESZTES        Barnabás         1999    Spartacus Komárno

3.  ÁGH                     Erika               1998    Gabčíkovo

4.  CSICSÓ                Kevin              1999    Modrany

Hmot. 53 kg

1.  SLUKA                 Štefan             2000    Modrany

2.  BENKOCZKI      Nikolas           1999    Spartacus Komárno

3.  BORKA                Kevin              1998    Nesvady

4.  HEIZEL                Erik                 1999    Gabčíkovo

Hmot. 66 kg

1. ROHÁLY              Jozef               1998    Gabčíkovo

2. PETRÓK                Markusz          1998    Spartacus Komárno

Hmot. 85 kg

1.  ÉRSEK                 Róbert             1998    Nesvady

2.  NAGY                  Kristián           1999    Gladiátor Šamorín

 

SIKERES KÖTÖTTFOGÁSÚ DIÁK BIRKÓZÓ LIGA – DÉL

 2013-ban a Szlovák Birkózó Szövetség döntése alapján megalakult a Szlovák Diák liga. A döntés alapján a DL három részre van osztva, mégpedig NYUGAT, KELET és DÉL, és az év végén november vagy decemberben lessz megrendezve az Országos csapat bajnokság, melyen az eggyes területi bajnokságban győztes csapatok mérközhetnek meg, kötött és szabadfogásban az Országos Bajnoki címért. A Déli területi Diák ligában 8 dél szlovákiai csapat volt besorolva, és az eggyes forsulók szervezésével, felügyeletével, az eredmények értékelésével a Komáromi Spartacus Birkózó klubbot, pontosabbak JUDr. KÚR Károlyt bízta meg a Szlovák Birkózó Szövetség elnöksége.

Az I. forduló Naszvadon lett megrendezve 2013. február 16.-án, melyen 7 birkózó klub 74 birkózója mérte össze erejét a csapatversenyben. A csapatverseny végeredménye az egyéni eredmények alapján szerzet pontok összeadásával alakult ki melyben a csapatverseny végeredménye a következő képen alakult ki:

1.         Komáromi Spartacus BK         90 pont

2.         Madari BK                               67

3.         Komáromi Birkózó sport klub 50

4.         Naszvadi Birkózó klub            41

5.         Bősi Birkózó sport klub          39

6.         Somorjai Gladiátor BK            36

7.         Gútai Birkózó sport klub         31

8.         Marcelházi Birkózó klub            0 nem vett részt

 

Gyerek 2002-2006 korosztály         

22 kg

1.  MARKO                Šimon              2006    Komáromi Birkózó sport klub

2.  SZABÓ                  Attila               2007    Madari BK

3.  STAKOVIČ                       Máté                2006    Naszvadi Birkózó klub

24 kg

1.  KRIŽAN                Attila               2006     Komáromi Birkózó sport klub

2. BÓDIŠ                    Martin             2007    Naszvadi Birkózó klub

3. TORÁČ                   Samuel                        2004    Komáromi Spartacus BK

26 kg

1.  KOPČOK               Max                 2006     Komáromi Birkózó sport klub

2.  HLUŠKO               Samuel                        2006     Komáromi Birkózó sport klub

3.  GÁBOR                 Balázs             2006      Madari BK

28 kg

1.  SLUKA                  Ádám              2003      Madari BK

2.  DRENKA               Olivér              2004    Komáromi Birkózó sport klub

3.  REHÁK                 Nikolas                        2003    Komáromi Spartacus BK

30 kg

1.  HARSÁNI              Samuel                        2005     Komáromi Birkózó sport klub

2.  KESZAN                Márió              2006    Naszvadi Birkózó klub

3. HALÁSZ                 Danko             2004    Komáromi Birkózó sport klub

33 kg

1.  ČUKAN                 Juraj                2005    Somorjai Gladiátor BK

2.  BARTALOS           Marek              2005    Somorjai Gladiátor BK

3.  ZSEMLYE             Norbert                        2003    Komáromi Spartacus BK

44 kg

1.  KONOPČÍK                       Konrád                        2004     Komáromi Birkózó sport klub

2.  MÁTYÁSI             Rajmond         2005    Komáromi Spartacus BK

+60 kg

1.  PUPÁK                  Šimon              2003    Komáromi Spartacus BK

2.  TÓTH                    Gergely                       2002      Madari BK

3.  VONTSZEMÜ       András            2002    Komáromi Spartacus BK

Diák 2002-2000 korosztály                                          

31 kg

1.  MEZEJ                  Jozef               2003    Bősi Birkózó sport klub

2.  KÜRTHY             Mátyás            2002    Naszvadi Birkózó klub

3.  TÓTH                    Dávid              2001    Madari BK

33 kg

1.  NAGY                  Tamás             2002    Komáromi Spartacus BK

2.  BRAND                Alex                2000    Madari BK

3.  CSICSÓ                Kevin              2000    Madari BK

35 kg

1.  KÜRTHY             Márió              2001    Gútai Birkózó sport klub

2.  LIDÁK                 Tamás             2001  Gútai Birkózó sport klub

3.  CSICSÓ                Adrián            2001    Madari BK

37 kg

1.  ÁGH                     Attila              2001    Bősi Birkózó sport klub

2.  KÜRTHY             Kristián           2001    Gútai Birkózó sport klub

3.  KÜRTHY             Adrián            2001    Gútai Birkózó sport klub

40 kg

1.  KOVÁCS             Nikolas           2002    Madari BK

2.  MÉSZÁROS         Peter               2002    Gútai Birkózó sport klub

3.  KESZI                   Bálint              2001    Naszvadi Birkózó klub

44 kg

1.  REHÁK                Ladislav          2002    Komáromi Spartacus BK

2.  MOLNÁR             Martin             2002    Gútai Birkózó sport klub

48 kg

1.   HOLOCSI          Bence              2000    Somorjai Gladiátor BK

2.   VÁRADY           Karol               2001    Komáromi Spartacus BK

3.   LENGYEL          Tamás             2001   Komáromi Spartacus BK

62 kg

1. RIGÓ                     Rudolf         2000    Komáromi Spartacus BK

2. SZEIFERT             Ramón         2001    Komáromi Spartacus BK

+73 kg

1.  PLAVY                 Zoltán             2000   Somorjai Gladiátor BK

2.  UHLÍK                 Kristián           2001    Madari BK

 

Serdülő 1998-1999 korosztály       

38 kg

1.  NAGY                  Balázs             2000    Komáromi Spartacus BK

2. SZEILER               Mátyás           2003    Somorjai Gladiátor BK

42 kg / 8

1.  KAJTÁR               Alexander       2001    Madari BK

2.  NAGY                  Arnold            1999     Komáromi Spartacus BK

3.  HEGEDÜS           Levente           2001    Bősi Birkózó sport klub

47 kg

1. TAKÁCS               Máté               1999    Naszvadi Birkózó klub

2.  KERESZTES        Barnabás         1999    Komáromi Spartacus BK

3.  ÁGH                     Erika               1998    Bősi Birkózó sport klub

4.  CSICSÓ                Kevin              1999    Madari BK

53 kg

1.  SLUKA                 Štefan        2000     Madari BK

2.  BENKOCZKI      Nikolas           1999    Komáromi Spartacus BK

3.  BORKA                Kevin          1998     Naszvadi Birkózó klub

4.  HEIZEL                Erik            1999     Bősi Birkózó sport klub

66 kg

1. ROHÁLY              Jozef           1998    Bősi Birkózó sport klub

2. PETRÓK                Markusz    1998     Komáromi Spartacus BK

85 kg

1.  ÉRSEK                 Róbert      1998     Naszvadi Birkózó klub

2.  NAGY                  Kristián     1999     Somorjai Gladiátor BK