Termíny zápisov budúcich prváčikov v Komárne

Zápisy budúcich prváčikov sa uskutočnia  5. a 6. februára vo všetkých základných školách v Komárne

Dni otvorených dverí

  ZŠ Jána Amosa Komenského – v piatok 23.1.2015 od 08.00 hod.

  ZŠ na Rozmarínovej ulici – v stredu 21.1.2015 od 8.00 do 16.00 hod.

  ZŠ na Pohraničnej ulici – každá streda od 15.00 do 17.00 hod.

  ZŠ Jókai Móra – inf. 035/7720119

  ZŠ Eotvosa – v stredu 28.1.2015

  ZŠ na ul. Práce inf. 035 / 770 03 07

  ZŠ Marianum – inf. 0917 35 02 71