Sviatok neprofesionálnych výtvarníkov v Komárne – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v piatok 22. februára 2013otvorilo výstavu regionálneho kola 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 43 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s celkovým počtom  prihlásených prác 155. Najviac výtvarníkov sa prihlásilo do kategórie A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania, čo poukazuje na dobrú tradíciu tohto podujatia v regióne a dokladá napĺňanie jeho zámeru a hlavných cieľov.

Členovia poroty osobitne vyzdvihli dielo Lucie Szabóovej: Víla (monotýpia, kategória A autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania), mimoriadny výtvarný prejav Michala Takácsa a kvalitu kresby ceruzou Márie Ivanovej, ako i celkový kvalitný, vyzretý charakter kolekcie Gabriely Magyaricsovej (kategória A1 autori vo veku nad 25 rokov, bez výtvarného vzdelania). V uvedenej kategórii sa porota rozhodla udeliť Cenu poroty Veronike Szabóovej za kolekciu diel paličkovanej čipky –  kde sa vhodne snúbi využitie tradičnej techniky so spracovaním  súčasnej témy. Osobitú pozornosť si zasluhuje kolekcia výtvarných diel Hajnalky Pócsovej (kategória  B autori vo veku od 15 rokov do 25 rokov s výtvarným vzdelaním) – s kvalitatívne vyrovnaným výtvarným prejavom, ako aj kolekcia diel autora Attilu Gyürösiho (kategória B1 autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním) – s kvalitným aplikovaním ideovo-estetických hodnôt street artu v modernom výtvarnom prejave. Z menovanej kolekcie bolo dielo s názvom Radioaktif Society ohodnotené aj Cenou Daniely Kapitáňovej, spisovateľky a rodáčky z Komárna, ktorá tomuto súťažiacemu s ohľadom na aktualitu a výtvarné spracovanie venovala  literárne dielo Tomáša Janovica – PINKANIE s osobným venovaním.

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10 čestných uznaní,  cenu riaditeľky ROS Komárno, cenu poroty, a špeciálnu cenu Daniely Kapitáňovej.

Vo výstavnej sieni Zichyho  paláca Podunajského múzea je vystavených 77 najlepších diel, ktoré si môžete pozrieť do 13. marca 2013.

 

Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

 

Jana Mačicová, ROS Komárno