Svet tvorivosti a fantázie

Zariadenie starostlivosti Dafné v Novej Stráži pozýva na výstavu prác klientiek.

Môžete si kúpiť veľkonočné dekorácie, vajíčka, pohľadnice, obrusy a iné darčeky.

Výstava bude otvorená počas pracovných dní do 17. hodiny do 28. marca 2013.