Svet malých zázrakov / Apró csodák válága

Vraga

od 28.10.2014,17:00

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Selye János Gimnázium Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom / Selye János Gimnázium , Komárom