DUNA1 (Pri colnici)

Pri colnici sa bude bývať  ???

Po niekoľkých rokoch sa zdá, že konečne sa bude bývať aj v tejto budove. Zdá sa teda, že návštevníkov prichádzajúcich zo zahraničia už nebude dlho vítať táto rozostavaná stavba. Investorom stavby je spoločnosť Decart, s.r.o., Komárno. Podľa informácie uverejnenej na internetovej stránke www.duna1.sk  termín sťahovania by mal byť III. Q. 2013.
www -stránka: www.duna1.sk