Službičky pre domácnosť / servis, kľúčová služba, … /

1. Servis elektrospostrebičov

2. Kľúčová služba


 

Autorizovaný, záručný a pozáručný servis domácich elektrospotrebičov

LASER Komárno, spol. s r. o., Lúčová 570/3, 945 01 Komárno
Prevádzka: Mesačná 20, Komárno (servis a predaj aj značkového ručného náradia)

Tel.: 035/7702688, 0915222454

E-mail: servis@laser-kn.sk

www – stránka: www.laser-kn.sk

(mapa)


Servis chladiarenských a klimatizačných zariadení

BACOOL – SERVIS, Roľníckej školy 872 (vedľa Agrostavu), 945 01 Komárno,

Tel.: 035/7787 800, 0905 609 205, 0948 045 864

E-mail: 1bakular@zoznam.sk

www – stránka: www.bacool-servis.sk


Kľúčová služba

Robert Sekáč, Kaufland Komárno

Tel: 0903 480 450

E – mail: babos@pobox.sk