ROVÁS a eNRA / A ROVÁS Alkotóközösség

rovás meghivo

 

rovás meghivo

Miesto konania: Galéria Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom