Rómska paleta 2013

Medzinárodná  výtvarná súťaž pre rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ                           zo Slovenska aj zahraničia.

Rómska paleta 2013

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

Cieľom súťaže je podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, …. vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.