Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Komárne

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Komárne oznamuje rodičom                              a žiakom, že prijímacie skúšky na školský rok 2013  /2014 sa budú konať                      vo štvrtok 29. a v piatok 30. mája 2013 v čase od 14:30 do 17:00 hod.                             v budove ZUŠ na Letnej ulici č. 12.