Prihlášky žiakov 5. ročníka ZŠ na štúdium na „Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne“

Gymnázium Ľ.J.Šuleka otvára v školskom roku 2013/ 2014 triedu prima osemročného štúdia.

Posledný termín podať prihlášku je 17. júna 2013.

Informácie na t.č. 035/7731 315, 0905 583 777