Príďte na burzu stoviek kníh

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne pozýva na burzu kníh do konca roka. Knižnica ponúka za symbolickú cenu 30 centov tak slovenskú ako aj maďarskú literatúru – rozprávky, romány, detektívky, literatúru faktu, atlasy, praktické príručky, odbornú literatúru, slovníky a učebnice cudzích jazykov.

Zároveň knižnica ďakuje za darované knihya pričinili sa, aby našli nových čitateľov.