Premena časti ulice Veľký rad

Časť Ulice Veľký rad bola ešte prednedávnom oblasť, kam väčšina Komárňanov, keď nemusela, nevstúpila — zdevastované bytovky postupne nahradili nové domy, na rohu ulice dokonca po rokoch postavila svoje sídlo jedna z komárňanských stavebných firiem.

 

Množstvo úspešných stavieb
mstvkn