Prehľad otvorení školských rokov 2014

 

 • ZŠ Komenského
  2. septembra 2014 o 8:30 hod.
  UPOZORNENIE!
  Strava v školskej jedálni sa vydáva od 3. septembra 2014.
  Stravné je možné uhradiť  aj terminálom priamo v kancelárii školskej jedálni v pracovnom čase.
  Viac tu: http://www.zskomenskehokn.sk/


 • ZŠ Pohraničná
  Riaditeľstvo ZŠ Ul . pohraničná 9, Komárno oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 bude dňa 2.9.2014 o 8:30hod. v areáli školy. Obedy budú vydávané toho dňa od 10:30 – do rubriky 11:30
 • ZŠ Rozmarínová
  Zahájenie školského roka sa začína o 8:30 na školskom dvore, kde bude nasledovať cca hodinový program, a potom zvítanie v triedach. Obed ani družina v ten deň nebudú, žiaci však musia zahlásiť záujem o obed na ďalší deň.