Posolstvá / Üzenetek od 16.09.2016,18:00

po

Miesto konania: Galéria Limes, Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Ferences barátok utcája 31 , Komárno