POĽOVNÍCKE TROFEJE 2012 / VADÁSZ TRÓFEÁK 2012

Usporiadatelia výstavy: NSK, Podunajské múzeum v Komárne, Obvodná poľovnícka komora Komárno

Výstava potrvá od 18.3.2013 do 15.4.2013

Miesto konania: Knižnica, Palatínová 8, Komárno / Konyvtár, Nádor út. 8, Komárom