Aj my sme tu / Mi is itt vagyunk !

od 11.11.2021,17:00

Aj my sme tu / Mi is itt vagyunk !

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác , Nám. gen. Klapku 9, Komárno

« späť na titulku