Pravidelné podujatia v okolí

Jazdecký deň, Iža (apríl, máj)

Vínne slávnosti vo vinohradoch / Borfesztivál a szőlőhegyeken, Bátorové Kosihy / Bátorkeszi  (máj, jún), www.szegab.sk

Výtvarný a hudobný festival / Képzőművészeti és zenei feszitivál, Nesvady / Naszvad (máj, jún) , www.tuzvirag.sk

Hurbanovské kultúrne dni (jún)

STREKOVSKÝ FESTIVAL VÍNA – KÜRTI BORFESZTIVÁL (júl) www.strekovin.sk  19. – 20.7.2014

Gastrofest / Oáza Camp Komoča

Tento rok sa bde konať toto super podujatie v dňoch 1.8. – 3.8.2013.

Organizátori pripravujú špeciálnu stránku  www.gastrofest.sk 

Kontakt:                                                                                                                                 Infotel.: 00421 / 918 749 233                                                                                                     Mobil: 00421 / 905 649 965                                                                                                         Fax: 00421- 35/648 1187                                                                                                             E-mail: oazacamp@pentacom.sk

Hurbanovský pivný festival (august)

Kolárovský jarmok (august)