Pizzerie

  • GROSSO PIZZA TAXI
  • Gusto Restaurant Pizza & Café
  • NEPTUN Pizzeria
  • PIZZA LUX
  • PIZZERIA ALEGRA

GROSSO PIZZATAXI,  Valchovnícka 17, Komárno, Tel.:  0903 235 367 , 035/7730 910,
www.uciernehopsa.sk

Gusto Restaurant Pizza & Café, ul. Gen. Klapku 3159, Komárno, Tel.: 0917 376 870
www.gusto.sk

NEPTUN Pizzeria,  Platanová alej 4360, Komárno, Tel.: 035/7733415 ,  www.pizzerianeptun.sk

PIZZA LUX, Jókaiho 14/32, Komárno, Tel.: 035/ 7701 819 ,
www.pizzalux.sk

PIZZERIA ALEGRA,  Nám. Generála Klapku č.3, Komárno, Tel.: 0918 552 025