Otvorená dielňa / Muzejné reštaurovanie a ošetrovanie vo verejných zbierkach Veszprémskej župy

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9 , Komárno / Duna Menti Múzeum, Múzeum konyvtár épülete, Nándor út. 8, Komárom

Výstva je otovorená do 25. mája 2013.