Organizuje – Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž

územný spolok Komárno
Senný trh 6
945 01 Komárno

telefón:  035/770 46 08
fax:  035/770 46 08
mobil:  0903 558 910
e-mail:  komarno@redcross.sk

riaditeľ:  Mgr. Karol Németh
predsedníčka:  MUDr. Enikö Radi

 

Kurzy opatrovania

Akreditovaný 226 hodinový kurz opatrovania s využitím v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb.

Viac informácií a online prihláška tu.

V Slovenskom Červenom kríži je možné absolvovať 8 hodinový kurz pre autoškoly, kurzy pre verejnosť v rozsahu 8, 16, 33 hodín a kurz inštruktora prvej pomoci.Informácie a prihláška tu.

Kurz v odbore základná masáž – klasická

Kurz v odbore základná klasická masáž je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry s neobmedzenou platnosťou.