ODOVZDALI OBNOVENÚ TELOCVIČŇU

30. mája 2013, na Deň detí odovzdal primátor mesta Anton Marek s riaditeľom Základnej školy na Ulici práce Zoltánom Fekete do užívania obnovenú veľkú telocvičňu školy, ktorú žiaci a učitelia kvôli zatekaniu budovy nemohli využívať dlhých päť rokov. Po – z otáznych dôvodov – nezrealizovanej komplexnej obnove školy z prostriedkov EÚ samospráva rozhodla, že z vlastných prostiedkov obnoví aspoň nepoužívateľnú telocviňu, čo sa aj stalo. Na jeseň prebehlo výberové konanie na obnovu strechy budovy, následne, po jej zrealizovaní, tento rok vybrali aj dobávateľa na obnovu palubovky. Ešte pred začatím vnútorných prác sa odstránili menšie vady ohľadne strechy v rámci reklamácií a po úspešnej obnove podlahy je možné skonštatovať, že veľká telocvičňa školy je jednou z najkvalitnejších a najbezpečnejších v celom meste. Napomôže to ďalšiemu rozvoju kolektívnych športov na škole, najmä volejbalu, ktorý je dorasteneckou bázou extraligových mužstiev mužov aj žien Komárna. Spolu s malou telocvičňou a školským výukovým plaveckým bazénom bude mať odteraz ZŠ na Ulici práce, ktorá je jednou z najlepších škôl kraja – čo sa týka učebných a súťažných výsledkov – jedny z najlepších podmienok aj na poli športových aktivít

www.komarno.sk