OBDAROVALI OBYVATEĽOV ÚTULKU

28. marca 2013 obyvateľom útulku v Komárne odovzdali pri príležitosti Veľkonočných sviatkov dary dobrovoľníci z neziskovej organizácie Charita, n.o. – chránená dielňa Komárno pod vedením p. Nataši Hosnédlovej. Išlo o potraviny, hygienické potreby a šatstvo. Za obyvateľov útulku vyslovujeme darcom poďakovanie.

Viac …

Text: www.komarno.sk