Nový most cez Dunaj v Komárne

 

Click to access novy%20most%20projekt.pdf

novy most projekt