Nové trhovisko v meste

V Komárne by už  na jeseň mohlo byť otovorené nové trhovisko, ktoré sa má nachádzať medzi budovou mestskej polície a Univerzitou Jánosa Selyeho. Myšlienkou úpravy tohoto nevyužitého a zaprataného priestoru o rozlohe asi 2 hektárov sa mesto zaobralo už od roku 2011. Na tomto ľahko dostupnom mieste by mali predávať  svoj tovar drobní pestovatelia a taktiež chovatelia.  Doterajšie prevedené práce si vyžiadali investície približne vo výške 50 – 60 eur.  Z priestorov budúceho mestského trhoviska  boli odvezené smeti (približne  200 nákladných vozidiel),  umiestnili sa sem prenosné toalety, inštalovalo sa osvetlenie. Na úplnú realizáciu zámeru je však potrebné vykonať ešte veľa prác. Po vyčistení okolitých priestorov, ich vymaľovaní, zavedení vodovou, elektriny, kanalizácie, mohli by byť využité miestnymi podnikateľmi.  Uvažuje sa aj s tým, že priestory nového trhoviska budú využité aj pri rôznych podujatiach usporadúvaných pravidelne v Komárne (jarmok, klobásový festival).