Kossuthovo námestie

Dňa 30.10.2012 sa obyvatelia dočkali odovzdania obnoveného Kossuthovho námestia !

Primátor Anton Marek slávnostne odovzdal obyvateľom mesta a návštevníkom mesta do užívania obnovené Námestie Kossutha.

Práce sa začali začiatkom roka 2011. Počas šiestich mesiacov pracovali na námestí historici, archeológovia, ktorí pod námestím objavili hroby a viaceré pamiatky. Tieto archeologické práce spôsobili časový sklz v realizácii celého projektu. Na stavbe sa počas realizácie vystriedalo viacero subdodávateľov.

Z celkových nákladov projektu 1.542.194 eur je 85 percent hradených z fondov Európskej únie, 10 percent zo štátneho rozpočtu a zostávajúcich päť percent platí mesto Komárno. Projekt vypracoval Martin Bánhegyi z bratislavskej firmy Qd, s. r. o. Realizáciu stavby vyhrala vo verejnej súťaži firma Euro-Building, a. s., z Bratislavy, ktorá bola aj realizátorom prestavby Športovej haly v Komárne.

Nová úprava námestia má slúžiť nielen ako parkovisko, ale predovšetkým na oddych v príjemnom zelenom upravenom prostredí. V pešej zóne námestia je vytvorený zelený park. V pešej zóne námestia je vytvorený moderný park. Dve parkovacie plochy po stranách námestia s kapacitou 87 a 70 parkovacích miest sú výsadbou stromov a krov v rovnakom štýle ako parkové úpravy zelených plôch. Na námestí pribudli chodníky v logických peších trasách.

Nakoľko sa jedná o verejné finnacie z fondov EÚ, na ukončenej stavbe sa už žiadne zmeny nemôžu prevádzať nasledujúcich 5 rokov a taktiež počas 5 rokov nemôže vyberať poplatok za parkovanie .